7 x irritationsmoment

26.04.2017 kl. 19:00

Människor i kassor som svarar med elak/arg/irriterad ton då man frågar något helt vanligt, som typ: "när stänger ni?".

Bortförklaringar. Okej okej, jag har själv varit the Queen of bortförklaringar - men jag har lärt mig! Alla vet att du egentligen bara är lat och därför inte vill komma med och alla vet att du också tänker onda tankar ibland och därför sade vad du sade. Du behöver inte framhäva dig som en felfri prick, för du är inte.

Människor i kommentarsfält till artiklar om flyktingar. Nej, alla muslimer är inte terrorister. Nej, alla flyktingar är inte idioter. Den som är en idiot är en person som går omkring och tror så, dock.

Suomen hauskin tavis. URRRRRK. Måste finsk humor bestå av att vara en pellejöns???

När allting skall bli något som det inte är. Kan någon bara säga varför det måste finnas sushiKAKA eller hamburgare där brödet ersätts med en avokado? Det är ju ändå lite konstigt (det borde ju snarare heta fylld avokado istället för hamburgare). Eller när salta saker läggs upp på ett fat så att det skall se ut som något sött. Kanske just som en sushikaka, då. Det är på riktigt äckligt.

Lakan som blir gula när man använder dem. Usch.

När människor inte är roliga. Liksom, what, varför har du ingen humor? Varför är dina skämt så slöa? För det finns ju av dessa människor. De slänger ut meningar i hopp om att höra skratt, men hälften förstår inte ens poängen bakom skämten. Ett bra sätt att få humor är att kolla 10 säsonger av Friends (helst under ett veckoslut). Då kan man åtminstone låna något skämt därifrån.


Seven things that annoy me:

People working in stores that answer with an annoying/angry/mean voice when you ask something like "when are you closing?".

Excuses. Ok, I have been the Queen of excuses, but I have also learned from this! Everyone knows that you just are too lazy to come and everyone knows that you have mean thoughts too, and that is why you said what you said. You don't have to make yourself look like an angel, because you aren't one.

People in the comment fields to articles about refugees. No, not all muslims are terrorists. No, not all refugees are idiots. A person who thinks so is an idiot, however.

The TV show Suomen hauskin tavis. BLAHHHHH. Why does Finnish humor have to be about being stupid and a clown???

When things have to become something they are not. Like why do people make sushi CAKE?! And why is there a hamburger where the bread has been replaced with an avocado? Shouldn't it be called stuffed avocado instead of hamburger, then?

Sheets that become yellowish when you use them. Ew.

When people aren't funny. Like, don't you have any sence of humor? Why are your jokes so lame? Because there are a lot of these people. They say things wishing for people to laugh, but half of them don't even understand the joke. A good way to become more funny, is to watch the 10 seasons of Friends. At least then you can steal one of their jokes and seem funny.

Kommentarer (1)
Eller kunder som inte ler, inte säger hej, inte säger tack, och tittar på en som om man vore en lägre stående varelse, och bara säger "kaffe" och sen vänder en ryggen direkt och går när de gett pengarna.
Sofia 27.04.17 kl. 06:40
Jepp!!!!!!!
28.04.17 16:19

Julia Degerth
Grön i Åbo

Jag är en finlandssvensk 23-årig blivande samhällspedagog med planer att ca rädda världen. På bloggen kan du bl.a. läsa om mitt liv utan avfall och olika ekotips, men också tankar om livet och sådär. 

Kontakt: groniabo@gmail.com

 

Alla bilder är mina om inte annat nämns.

Jag håller också Zero Waste-föreläsningar på begäran.

 

A blog about the Zero Waste lifestyle, written by a 23 year old Swedish speaking Finn living in Turku/Åbo, Finland. The blog's name is Grön i Åbo, which means "Green in Turku".

The most popular categories, click on them:

 

Follow me on Instagram!

Like me on Facebook!